ما را دنبال کنید
منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
4,800,048 ریال 4,800,048 ریال 4800048.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
4,500,045 ریال 4,500,045 ریال 4500045.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
4,500,045 ریال 4,500,045 ریال 4500045.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
5,550,056 ریال 5,550,056 ریال 5550056.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
6,900,069 ریال 6,900,069 ریال 6900069.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
15,000,150 ریال 15,000,150 ریال 15000150.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
4,200,042 ریال 4,200,042 ریال 4200042.0 IRR