ما را دنبال کنید
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
4,944,960 ریال 4,944,960 ریال 4944960.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
4,686,963 ریال 4,686,963 ریال 4686963.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ پپرل فوکس مدل ML100-8-1000-RT/103/115
21,069,831 ریال 21,069,831 ریال 21069831.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L-Q12
5,374,957 ریال 5,374,957 ریال 5374957.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-OP6L-Q12
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L
4,729,962 ریال 4,729,962 ریال 4729962.0 IRR