ما را دنبال کنید

دسته بندی محصول

منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
9,454,405 ریال 9,454,405 ریال 9454405.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
8,585,414 ریال 8,585,414 ریال 8585414.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
8,585,414 ریال 8,585,414 ریال 8585414.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
11,764,382 ریال 11,764,382 ریال 11764382.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
15,124,849 ریال 15,124,849 ریال 15124849.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
30,667,693 ریال 30,667,693 ریال 30667693.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
8,249,918 ریال 8,249,918 ریال 8249918.0 IRR
منبع تغذیه امرون 24 ولت 2.5 آمپر مدل S8VK-C06024
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
13,579,364 ریال 13,579,364 ریال 13579364.0 IRR
منبع تغذیه دلتا 24 ولت 10 آمپر مدل DRL-24V240W1EN
21,999,780 ریال 21,999,780 ریال 21999780.0 IRR
منبع تغذیه دلتا 24 ولت 5 آمپر مدل DRL-24V120W1EN
11,824,882 ریال 11,824,882 ریال 11824882.0 IRR
منبع تغذیه دلتا 24 ولت 3.125 آمپر مدل DRL-24V75W1AZ
9,624,904 ریال 9,624,904 ریال 9624904.0 IRR
منبع تغذیه دلتا 12 ولت 6.25 آمپر مدل DRL-12V75W1AZ
9,074,909 ریال 9,074,909 ریال 9074909.0 IRR