ما را دنبال کنید
منبع تغذیه مین ول 5 ولت 3 آمپر مدل HDR-30-05
7,520,640 ریال 7,520,640 ریال 7520640.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 2 آمپر مدل HDR-30-12
7,520,640 ریال 7,520,640 ریال 7520640.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 1.5 آمپر مدل HDR-30-24
7,520,640 ریال 7,520,640 ریال 7520640.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 2.5 آمپر مدل HDR-60-24
9,889,921 ریال 9,889,921 ریال 9889921.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 5 آمپر مدل EDR-120-24
13,385,793 ریال 13,385,793 ریال 13385793.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 10 آمپر مدل NDR-240-24
24,939,800 ریال 24,939,800 ریال 24939800.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 12 ولت 1.67 آمپر مدل MDR-20-12
6,707,946 ریال 6,707,946 ریال 6707946.0 IRR
منبع تغذیه امرون 24 ولت 2.5 آمپر مدل S8VK-C06024
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
منبع تغذیه امرون 24 ولت 20 آمپر مدل S8VK-C48024
36,000,000 ریال 36,000,000 ریال 36000000.0 IRR
منبع تغذیه مین ول 24 ولت 3.2 آمپر مدل EDR-75-24
11,046,612 ریال 11,046,612 ریال 11046612.0 IRR