ما را دنبال کنید
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L
4,944,960 ریال 4,944,960 ریال 4944960.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-CP6L-Q12
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-G12-OP6L
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L-Q8
4,686,963 ریال 4,686,963 ریال 4686963.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-OP6L-Q12
5,374,957 ریال 5,374,957 ریال 5374957.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI4-M12-OP6L-Q12
4,115,067 ریال 4,115,067 ریال 4115067.0 IRR
سنسور القائی الکو مدل FI2-M08-OP6L
4,729,962 ریال 4,729,962 ریال 4729962.0 IRR
سنسور نوری آینه دار الکو مدل OS12-RCP6
9,244,926 ریال 9,244,926 ریال 9244926.0 IRR
سنسور نوری Diffuse الکو مدل OS12-K400CP6
9,244,926 ریال 9,244,926 ریال 9244926.0 IRR
سنسور نوری دیفیوژ الکو مدل OSQ18-K600VP6Q
7,641,039 ریال 7,641,039 ریال 7641039.0 IRR
سنسور نوری مکعبی الکو مدل OSM70-AKL3000VB6Q
52,889,577 ریال 52,889,577 ریال 52889577.0 IRR
سنسور مسافت الکو مدل OSM40-KL800CBLI6Q12.1
104,919,161 ریال 104,919,161 ریال 104919161.0 IRR
سنسور القایی مکعبی الکو مدل FI5-Q18-OP6L
5,508,256 ریال 5,508,256 ریال 5508256.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI8-M18-CP6L
4,944,960 ریال 4,944,960 ریال 4944960.0 IRR
سنسور القایی الکو مدل FI15-M30-OP6L-Q12
8,909,529 ریال 8,909,529 ریال 8909529.0 IRR