ما را دنبال کنید
مبدل RS232 به USB دیتک مدل DT5001-A
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 0.5 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,347,520 ریال 1,347,520 ریال 1347520.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 3 متری SFTP CAT7 برند ORING
2,495,537 ریال 2,495,537 ریال 2495537.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 1 متری SFTP CAT7 برند Oring
1,466,522 ریال 1,466,522 ریال 1466522.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 15 متری SFTP CAT7 برند IRENIS
11,200,168 ریال 11,200,168 ریال 11200168.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 10 متری SFTP CAT7 برند Oring
6,300,095 ریال 6,300,095 ریال 6300095.0 IRR
کابل پچ کورد اترنت 5 متری SFTP CAT7 برند Oring
3,850,058 ریال 3,850,058 ریال 3850058.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به سه ماده
3,150,047 ریال 3,150,047 ریال 3150047.0 IRR
کابل اتصال شبکه یک نر به دو ماده
2,450,037 ریال 2,450,037 ریال 2450037.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 14mm
950,000 ریال 950,000 ریال 950000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 6*6 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
کوپلینگ فلزی 8*8 با قطر خارجی 20mm
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین ماده M12
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
سوکت سنسور 5 پین نر M12
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR